NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Nasi klienci często zadają bardzo wiele pytań dotyczących technologii, produkcji oraz wykorzystania naszych produktów. Co to są Hale namiotowe i hale magazynowe? Jakimi parametrami się charakeryzują oraz inne odpowiedz na wszelkie pytania możecie Państwo zadać nam osobiście, a w poniższym samouczku umieszczamy najczęściej zadawane pytania i odpowiadamy od razu Państwu.

PYT? CZY HALE NAMIOTOWE I MAGAZYNOWE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ?
ODP. Oczywiście! Nasze hale namiotowe są objęte 36 miesięczną gwarancją na konstrukcję stalową. Gwarancja udzielana jest na podstawie faktury VAT lub potwierdzenia zapłaty za halę, dlatego nie muszą się Państwo przejmować opieką gwarancyjną podczas użytkowania hali namiotowej. Nasza firma zawsze udziela gwarancji na swoje produkty.

PYT? CZY WYMAGANE JEST POZWOLENIE NA POSTAWIENIE HALI NAMIOTOWEJ?
ODP. W sprawie pozwolenia na postawienie hali magazynowej czy namiotowej należy dowiedzieć się w Urzędzie Gminy lub Miasta odpowiednim dla miejsca zamieszkania. Istnieje jednak zapis w Ustawie PRAWO BUDOWLANE (Art 29, rozdz. 4, pkt 2), który mówi: „Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolnostojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.” Interpretując powyższy przepis stwierdzić można iż na każdej działce o powierzchni 500 m2, nie można bez pozwolenia postawić obiektów powyżej 25 m2.

PYT? CZY I KIEDY JEST INFORMACJA O TERMINIE MONTAŻU?
ODP. Około 3-4 dni przed przyjazdem informujemy każdego klienta telefonicznie o terminie montażu jednocześnie potwierdzając dokładnie jeszcze raz wymiary zamówionej hali.

PYT? CZY PODAWANE WYMIARY SĄ WYMIARAMI WEWNĘTRZNYMI?
ODP. Podawane wymiary hali są wymiarami zewnętrznymi. Zawsze jest tolerancja kilku centymetrów,z uwagi na fakt iż hale są skręcane z elementów, rzeczywisty wymiar może nieznacznie różnić się od wymiaru zamawianego. Różnica ta nie przekracza jednak kilku centymetrów.

PYT? JAK PRZYGOTOWAĆ TEREN POD HALĘ NAMIOTOWĄ?
ODP. Teren pod halę musi być wyrównany i wypoziomowany. Preferowana jest wylewka o zewnętrznych wymiarach hali . Ewentualnie mogą być rozłożone i wypoziomowane płyty betonowe lub wylane, tak zwane szklanki fundamentowe według wytycznych producenta hali.

Call Now Button