Prawo budowlane nieustannie się zmienia. Przepisy z 19 września 2021 roku wprowadziły nowe wymagania, ale również złagodziły część obowiązujących. Warto zapoznać się ze zmianami, jakie się pojawiły, aby nie przegapić istotnych terminów i obowiązków. Jak wpływa to na budowę hal namiotowych? Sprawdź sam poniżej.

Dokumenty wymagane przy uzyskaniu zgody na budowę

Aktualnie w celu uzyskania zgody na budowę złożyć należy w odpowiednim urzędzie dwa projekty, a dodatkowo trzeci powinien być opracowany i wręczony kierownikowi budowy. Są to:

  • Projekt zagospodarowania działki lub terenu. Zawiera plan istniejących i planowanych obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. Dodatkowo musi pokazywać sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków. Należy przekazać go wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę.
  • Projekt architektoniczno–budowlany. Znaleźć w nim można informacje o układzie przestrzennym, formie architektonicznej, użytkowaniu obiektu oraz charakterystyczne parametry techniczne. Ten dokument także jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku.
  • Projekt techniczny. W tym dokumencie umieszczone są rozwiązania konstrukcyjne wraz ze stosownymi obliczeniami, charakterystyka energetyczna, niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe i inne potrzebne dokumentacje.

Do wniosku o wydanie decyzji na pozwolenie na budowę należy dołączyć po trzy egzemplarze projektów. Jedynie w przypadku projektu technicznego wystarczy oświadczenie projektanta o sporządzeniu takowego dokumentu, a sam projekt będzie przekazany dopiero kierownikowi budowy, o czym zapis powinien pojawić się w dzienniku budowy.

galery29

Jakie obiekty wymagają zgłoszenia i pozwolenia na budowę?

Istotne pytanie dotyczy jednak tego, czy budowę hali namiotowej trzeba w ogóle zgłaszać, a tym bardziej uzyskać pozwolenie na jej postawienie. Parametrem, który decyduje o sposobie postępowania, jest czas, przez jaki hala ma funkcjonować. Obiekty tymczasowe, które najdalej w ciągu 180 dni będą rozebrane, wymagają jedynie zgłoszenia do odpowiedniego urzędu. Natomiast hala namiotowa całoroczna postawiona może być tylko po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Bez znaczenia natomiast pozostają takie parametry jak sposób mocowania, przeznaczenie hali czy jej rozmiar.

W świetle nowych przepisów jednak nie wymaga się zgody na budowę instalacji gazowych oraz oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m³. Dozwolone są także zmiany w projekcie bez ich zgłaszania. Dotyczy to między innymi powierzchni zabudowy (do 5% różnicy) oraz usytuowania obiektu na działce, o ile zmiany te mieszczą się we wcześniej uzyskanych warunkach zabudowy.

Zatwierdzenia wymaga natomiast zmiana w zakresie źródła ciepła, o ile dotyczy ona przejścia z ekologicznych źródeł na paliwo stałe.

Wpływ nowych przepisów na budowę hal namiotowych

Nowe przepisy budowlane mają na celu przede wszystkim usprawnienie procesu inwestycyjnego. Dotyczą między innymi skrócenia terminów na wydanie warunków przyłączenia do mediów. W przypadku hal namiotowych zmiany te nie są jednak rewolucyjne i ograniczają się do większych możliwości w zakresie wprowadzania zmian do projektu. Pamiętać także należy o złożeniu odpowiednich projektów przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Call Now Button